Dobrodošli na straneh nemščega zunanjega ministrstva

Strokovna svetovalka za nemški jezik

ZfA Deutsche Auslandsschularbeit International

ZfA Deutsche Auslandsschularbeit International, © ZfA

Članek

Za koordinacijo in vodenje Nemške jezikovne diplome (DSD) je Centrala za šolstvo v tujini (ZfA) v okviru Zveznega upravnega urada Zvezne republike Nemčije na Zavod za šolstvo Republike Slovenije napotila strokovno svetovalko.

Te naloge izvaja Andrea Rückert.

 

Naloge strokovne svetovalka so med drugim:

  • koordinacija delovanja nemških učiteljev v Sloveniji v okviru programa odpošiljanja učiteljev;
  • svetovanje strokovnim službam in šolam pri načrtovanju in izvajanju preizkusov znanja za Nemško jezikovno diplomo II stopnje (DSD II) Konference ministrov za izobraževanje in kulturo dežel Zvezne republike Nemčije;
  • prevzem vodenja ocenjevanja pri preizkusih znanja za Nemško jezikovno diplomo v Sloveniji;
  • sodelovanje pri podelitvi štipendij Nemške akademske službe za izmenjavo (DAAD) in Pedagoške službe za izmenjavo (PAD) za slovenske učitelje in učence po naročilu državnih in zasebnih organizacij;
  • razdelitev podarjenih pripomočkov za učenje in poučevanje šolam, ki izvajajo program DSD II

Trenutno je v Sloveniji 16 gimnazij, 4 srednje šole, dve poklicni šoli in ena osnovna šola, ki učenke in učence pripravljajo na Nemško jezikovno diplomo I. in II. stopnje. Preizkus znanja se lahko opravlja le kot zaključek v sklopu specializiranega pouka nemščine na šoli.druge vsebine

Andrea Rückert Koordinatorka / Strokovna svetovalka Centrala za šolstvo v tujini Pisarna: Zavod RS za šolstvo Kotnikova ulica 28 1000 Ljubljana Tel.: +386-(0)1-2363130 Mobil: +386-69 898…

ZfA kontakt

na začetek strani