Dobrodošli na straneh nemščega zunanjega ministrstva

Overitve

fotografija žiga

fotografija žiga, © colourbox

01.12.2017 - Članek

Rezervacija termina

Za overovitev oz. potrditev listin prosimo rezervirajte termin preko terminskega sistema veleposlaništva.

V kolikor potrebujete potrdilo o prehodu meje, se vam ni potrebno naročiti. Zglasite se lahko v času uradnih ur konzularnega oddelka brez predhodne rezervacije termina.

Overitev podpisov

Overitev podpisa se opravi tako, da predlagatelj overitve pred konzularnim uradnikom podpiše listino ali prizna podpis na listini kot svoj. Lastnoročni podpis (npr. ob prijavi za vpis v poslovni register) se lahko overi samo, če predlagatelj overitve opravi podpis pred konzularnim uradnikom. Tako v primeru opravljenega lastnoročnega podpisa kot tudi v primeru priznanja podpisa se mora oseba, katere podpis mora biti overjen, zglasiti na veleposlaništvu osebno in ob tem predložiti svoj veljavni potni list ali svojo veljavno osebno izkaznico.

Tipični pravni posli, pri katerih je overitev podpisa pomembna, so med drugim:

  • pooblastitev ob predložitvi izjave o pooblastilu, ki jo je pripravil nemški odvetnik ali nemški notar;
  • izjava o odobritvi ali potrditev pooblastila v zvezi s pravnim poslom, sklenjenim v Nemčiji (npr. pri kupoprodajni pogodbi za zemljišče);
  • prijava za vpis družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) ali delniške družbe (d.d.) v poslovni register; – Prosimo, upoštevajte: v zadevah z zvezi s poslovnim registrom je treba veleposlaništvu vedno predložiti tudi aktualni izpisek iz poslovnega registra.

Veleposlaništvo vam priporoča, da dokument, ki ga želite podpisati in pri katerem mora biti vaš podpis overjen, veleposlaništvu posredujete, preden se boste osebno zglasili na veleposlaništvu. S tem se boste izognili morebitnim večkratnim obiskom na veleposlaništvu. Napišite nam kratko sporočilo in prosite za elektronski naslov, na katerega boste lahko posredovali skenirani dokument.

Overjanje fotokopij

Za overitev fotokopije je treba veleposlaništvu predložiti original dokumenta, katerega fotokopijo se bo overilo.

Potrdila o živetju v pokojninskih zadevah 

Potrdilo je mogoče pridobiti pri katerem koli slovenskem uradu oz. organu, ki ima uradni žig, kot so na primer mestne- ali občinske uprave, policija, notarji ali Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, pa tudi na veleposlaništvu. 

Za pridobitev potrdila se mora prejemnica/prejemnik pokojnine vedno osebno zglasiti na pristojnem uradu in ob obisku predložiti svoj veljavni potni list ali osebno izkaznico. 

Izdaja potrdil o živetju je v primeru pokojnine iz nemškega obveznega pokojninskega zavarovanja,v primeru plačila odškodnine ter v primeru pokojnine iz obveznega pokojninskega zavarovanja države članice EU ali EGR brezplačna.

Za pridobitev potrdil o živetju v primeru poklicne ali zasebne oz. dodatne pokojnine se plača pristojbina (34,07 EUR). 

Potrdila o prehodu meje 

Tuji državljani, ki so jih nemški organi za tujce ali organi mejne kontrole pozvali, da zapustijo Nemčijo, v mnogih primerih potrebujejo potrdilo o prehodu meje. V ta namen te osebe od zgoraj navedenih organov prejmejo obrazec ustreznega potrdila. 

Po potrebi lahko potrdilo na obrazcu izda tudi veleposlaništvo. V ta namen je treba poleg obrazca potrdila veleposlaništvu v okviru osebnega razgovora predložiti tudi originalni veljavni potni list in originalno veljavno dovoljenje za prebivanje v Sloveniji (velja tudi za mladoletne osebe). Izdaja potrdila po pošti ni mogoča. 

Izdaja potrdila je brezplačna.

V kolikor potrebujete potrdilo o prehodu meje, se vam ni potrebno naročiti. Zglasite se lahko v času uradnih ur konzularnega oddelka brez predhodne rezervacije termina.

Veleposlaništvo ob odprtju bančnega računa ipd. ne preverja identitete osebe. 

V skladu z določili Zakona o preprečevanju pranja denarja veleposlaništvo ni pristojno za preverjanje identitete osebe v primeru odprtja bančnega računa, dodelitve posojila, vloge za izdajo kreditne kartice, pooblastila za bančni račun in v podobnih primerih. Drugačen dogovor med nemškimi bankami/kreditnimi institucijami in nemškim zunanjim ministrstvom ter njegovimi predstavništvi v tujini ne obstaja. Tudi overjanje podpisov s strani veleposlaništva v teh primerih ni mogoče. – Prosimo, da se glede nadaljnjih postopkov obrnete na banko, ki vam je posredovala dokumentacijo. 

Za preverjanje identitete obstajajo v tujini načeloma naslednje možnosti: 

  • če so na voljo: podružnice banke v tujini; nekatere banke poleg tega ponujajo tudi možnost video identifikacije;
  • v državah članicah EU lahko identifikacijo opravijo odvetniki, notarji in druge banke;
  • gospodarske zbornice v tujini, če obstaja pogodbeni dogovor z bankami. 

Posebna ureditev obstaja v postopkih odprtja računa z omejeno pravico razpolaganja (Sperrkonto) v okviru oddaje vloge za pridobitev vizuma zaradi izobraževanja ali zaradi iskanja zaposlitve kakor tudi v postopkih sklenitve študentskih posojil nemške Kreditne banke za obnovo (Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW). V teh primerih lahko overitve opravlja veleposlaništvo. Vendar pa na bančnih obrazcih tudi v teh izjemnih primerih ne sme biti zaznamkov o opravljeni overitvi veleposlaništva. Veleposlaništvo ne more oceniti, ali bodo banki zadoščali zaznamki o opravljeni overitvi ali potrdila veleposlaništva.

na začetek strani