Dobrodošli na straneh nemščega zunanjega ministrstva

Preprečevanje korupcije

05.12.2017 - Članek

Direktiva o preprečevanju korupcije v zvezni upravi z dne 30. julija 2004 (RL) določa pravni okvir nalog preprečevanja korupcije v centrali ministrstva za zunanje zadeve in na predstavništvih v tujini. Direktiva stremi k temu, da bi na razumljiv način ter z manj določili nudila smernice za moralno neoporečno, pošteno in transparentno delovanje uprave.

Etična načela ter odklanjanje korupcije naj bi se trdno zasidrala v zavest zaposlenih v centrali ministrstva za zunanje zadeve kakor tudi napotenih uslužbencev in lokalnih uslužbencev na predstavništvih v tujini. Pomembne naloge na področju preprečevanja korupcije v centrali ministrstva za zunanje zadeve in na predstavništvih v tujini so ozaveščanje zaposlenih za to tematiko, varovanje pred morebitnimi nevarnostmi korupcije in ohranjanje visokih etično-pravnih standardov kot temeljnih sestavnih delov celotnega delovanja uprave.

Nagrade, osebna darila ali druge ugodnosti

Velja načelo: Prepoved sprejemanja!

Brez soglasja ministrstva zaposleni v centrali ministrstva za zunanje zadeve kakor tudi napoteni uslužbenci in lokalni uslužbenci na predstavništvih v tujini ne smejo sprejeti nagrad, daril ali drugih ugodnosti v povezavi s svojim položajem. Vse nadaljnje uredbe najdete v okrožnici zveznega ministrstva za notranje zadeve o prepovedi sprejemanja nagrad ali daril v zvezni upravi z dne 08.11.2004 ter zadevnih odredbah ministrstva za zunanje zadeve.

Nadaljnji napotki in odgovori na pogosta vprašanja so na voljo v katalogu vprašanj in odgovorov na temo Sprejemanje nagrad, daril in drugih koristi (donacij), ki ga je pod vodstvom Zveznega ministrstva za notranje zadeve pripravila delovna skupina za preprečevanje korupcije med zvezno upravo in gospodarstvom.

Vprašanja in napotke v zvezi s tematiko preprečevanja korupcije na ministrstvu za zunanje zadeve lahko naslovite na pooblaščenca za preprečevanje korupcije na ministrstvu za zunanje zadeve.

na začetek strani