Dobrodošli na straneh nemščega zunanjega ministrstva

Želim opravljati prakso v Nemčiji.

Članek

Če želijo tuji državljani vstopiti v Nemčijo zaradi opravljanja prakse, predvideva nemška zakonodja na področju pravice do prebivanja poenostavitve v dveh primerih.

Primer

  1. Vpisani ste na slovensko univerzo.
  2. Praksa v Nemčiji se ne začne pred koncem četrtega semestra študija ali prakso financira Evropska unija (npr. program Erasmus+).
  3. Praksa s strokovnega vidika ustreza študijskemu programu.
  4. Praksa traja največ 90 dni.
  5. Imate dovoljenje za prebivanje v Sloveniji, ki je veljavno tudi še v času opravljanja prakse v Nemčiji.

Če izpolnjujete zgoraj navedene pogoje, ne potrebujete niti vizuma niti dovoljenja za prebivanje v Nemčiji (glej 2. odstavek 17. člena Uredbe o prebivanju v povezavi z 2. točko 30. člena Uredbe o zaposlovanju in 3. točko ali 6. točko 15. člena Uredbe o zaposlovanju).

Če ne izpolnjujte pogojev iz navedenega primera, potrebujete vizum. Sedaj vam bomo pojasnili, katere pogoje morate izpolnjevati in katere dokumente morate predložiti, da bi lahko zaprosili za izdajo vizuma. Poleg tega vam bomo pojasnili tudi postopek oddaje vloge za izdajo vizuma.


Če želite zaprositi za vizum, morate izpolniti predvideni obrazec vloge. Prosimo vas, da to storite na spletu in prosimo, da ne pozabite, da je treba spletni obrazec izpolniti le nekaj dni pred vašim obiskom na veleposlaništvu.

Ustrezni spletni obrazec je na voljo tukaj.

Prosimo, da v celoti izpolnjen spletni obrazec natisnete. Na dan vašega obiska na veleposlaništvu morate veleposlaništvu predložiti izvod obrazca.

Natisnjeni izvod obrazca vsebuje tudi poduk, ki ga mora prosilec podpisati. Za prosilce, ki govorijo samo slovensko, je tukaj na voljo prevod besedila poduka.

V postopku oddaje vloge morate dokazati, da izpolnjujete predpisane pogoje za izdajo vizuma (glej 1. odstavek 82. člena Zakona o prebivanju). Dokazilo mora biti načeloma predloženo v pisni obliki, oziroma, z drugimi besedami, sočasno z oddajo ostale dokumentacije .

Veleposlaništvo je dokumentacijo, ki je običajno potrebna, zbralo v kontrolnem seznamu. Prosimo, da pozorno preberete kontrolni seznam in upoštevate naslednje:

  • Veleposlaništvu morate predložiti izvirnik in dve fotokopiji dokumentov. Izjeme so pojasnjene v kontrolnem seznamu.
  • Veleposlaništvo si pridržuje pravico, da po oddaji vloge v posameznih primerih zahteva od vas dodatno dokumentacijo.
  • Popolnost predložene dokumentacije ne utemeljuje pravice do izdaje vizuma.
  • Prosimo, da veleposlaništvu ne pošiljate dokumentov, ki niso zahtevani. Prejetih nezahtevanih dokumentov veleposlaništvo ne pregleduje, ne preverja in ne hrani in jih iz razlogov, povezanih z varstvom podatkov, uniči.

Seznam dokumentov za oddajo vloge za izdajo vizuma za opravljanje prakse

Obrazec vloge, ustrezno dokumentacijo, ki utemeljuje vlogo, in pristojbino morate predložiti v okviru osebnega razgovora na veleposlaništvu.

Za obisk pri nas potrebujete termin. Prosimo,  da za rezervacijo termina obiščete spletni sistem za dodeljevanje terminov veleposlaništva.

Veleposlaništvo pri registraciji in dodeljevanju terminov ne sodeluje s posredniki ali agencijami. Posredniki in agencije nimajo posebnega dostopa do sistema za dodeljevanje terminov in tudi ne morejo omogočiti hitrejše dodelitve termina obiska.

na začetek strani