Dobrodošli na straneh nemščega zunanjega ministrstva

Seznam dokumentov za oddajo vloge za izdajo vizuma zaradi združitve mladoletnega otroka z družino v skladu z 28. ali 29. členom Zakona o prebivanju

01.08.2023 - Članek

Za oddajo vloge je treba predložiti naslednje dokumente v originalu in eni kopiji:

 • v celoti izpolnjen in podpisan obrazec vloge
 • Formular "Dodatne informacije v zvezi z dosegljivostjo in zastopanjem"
 • potni list otroka; potni list mora vsebovati še najmanj dve prazni strani in mora biti veljaven še najmanj eno leto; predložiti je treba originalni potni list kot tudi eno fotokopijo strani v potnem listu s podatki/s fotografijo in tistih strani v potnem listu, na katerih se nahajajo dovoljenja za prebivanje v Nemčiji; veleposlaništvo med obravnavo vloge potnega lista ne zadrži 
 • novejša biometrična fotografija otroka; fotografija ne sme biti natisnjena s pomočjo računalnika
 • izpisek iz matičnega registra o rojstvu otroka
 • če obstaja: izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi otrokovih staršev
 • če sta otrokova starša razvezana: pravnomočno sodno odločbo o dodelitvi otroka v vzgojo in varstvo (pravici določitve kraja otrokovega prebivališča)
 • Fotokopija strani s podatki/s fotografijo v veljavnem potnem listu ali osebne izkaznice staršev otroka
 • aktualno potrdilo o prijavi prebivališča in – če obstaja – veljavno nemško dovoljenje za prebivanje v Nemčiji živečega starša
 • če je otrok starejši od 16 let in ne velja nobena izjema: dokazilo o otrokovem znanju nemškega jezika
 • aktualno dovoljenje za prebivanje v Sloveniji (v obliki izkaznice) otroka in po možnosti tudi – če obstajajo – fotokopijo predhodnih dovoljenj za prebivanje v Sloveniji
 • potrdilo o prijavi prebivališča v Sloveniji (potrdilo o prejšnjih začasnih prebivališčih/začasnih naslovih v tujini); iz potrdila mora biti razvidno, da je imel otrok ob oddaji vloge za izdajo vizuma v Sloveniji prijavljeno prebivališče neprekinjeno že najmanj šest mesecev
 • Pristojbina v višini 37,50 EUR (plačljiva v gotovini ali s kartico Visa ali MasterCard)
 • natisnjen izvod tega seznama

___________________________________________________

Popolnost vloge

Vloga je popolna.

 • Da
 • Ne, manjkajo še zgoraj označeni podatki/dokumenti

Izjava v primeru nepopolnosti vloge:

Seznanjem sem bil, da je moja vloga nepopolna. Zavedam se, da lahko oddaja nepopolne vloge privede do zavrnitve vloge. Vlogo želim kljub temu oddati.

 

___________________________________________________

Kraj, datum, podpis

na začetek strani