Dobrodošli na straneh nemščega zunanjega ministrstva

Društvo za ohranjanje nemškega maternega jezika

Logotip

Logotip, © Društvo za ohranjenje nemškega maternega jezika

Članek

Dodatni pouk nemščine kot materni jezik v Sloveniji

Smo skupina zavzetih nemškogovorečih staršev, ki s svojimi otroci živimo v Sloveniji. Marca 2006 smo se združili, da bi za svoje otroke v Sloveniji organizirali dodatni pouk nemščine kot materni jezik. Velik pomen pripisujemo visoki kakovosti dodatnega pouka in vsako učenko in učenca pri pouku posebej individualno spodbujamo.

Dodatni pouk nemščine kot materni jezik je za naše otroke pomemben predvsem za to, da bodo lahko pri prepisu na nemškogovorečo šolo brez težav skupaj s svojimi nemškogovorečimi vrstniki spremljali pouk nemščine. Pouk igra pomembno vlogo tudi s socialnega vidika, saj otrokom omogoča, da s svojimi vrstniki navežejo stike v svojem maternem jeziku.

Velik pomen pripisujemo temu, da otroke poučujejo učitelji, katerih materni jezik je nemščina, in ki lahko otrokom poleg nemškega jezika približajo tudi nemško kulturo.

Vsako sredo istočasno več učnih skupin

Dodatni pouk nemščine kot materni jezik trenutno poteka vsako sredo popoldan na mednarodni osnovni šoli Danile Kumar v Ljubljani.  Pouk poteka istočasno v več učnih skupinah  v delno mešanih razredih.


Redno druženje družin

Podpiramo koncept šole druženja in medkulturno izmenjavo. Med seboj imamo spoštljiv odnos in razvijamo občutek pripadnosti. Z zainteresiranimi starši podpiramo srečanja nemškogovorečih družin ter zainteresiranih družin naše države gostiteljice. V zadnjih letih smo med drugim redno organizirali športna srečanja, piknike in Martinove sprevode.

Naše društvo, skupna pobuda zavzetih staršev in podpornikov

Častni pokrovitelj dodatnega pouka je nemško veleposlaništvo. Stroške poučevanja krijejo starši vpisanih otrok, pri čemer pa pouk delno sofinancira tudi slovensko ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Nemčija in Slovenija sta podpisali dvostransko pogodbo, ki ureja pouk maternega jezika za otroke in krije del stroškov za dodatni pouk.


Naše društvo je registrirano in priznano kot neprofitno društvo, ki ga vodijo prostovoljni člani. Organizacijsko in finančno podpira izvajanje dodatnega pouka. Novi člani so vedno dobrodošli. Naše društvo vaši družini z veseljem osebno predstavimo. Veseli bomo vašega elektronskega sporočila na naš e-naslov deunem@gmail.com ali vašega obiska.

Lep pozdrav

Upravni odbor društva

Meta Dolenc, predsednica društva

Klaudija Bremec, blagajničarka

Danijel Zupancic,  zapisnikar

KONTAKT

E-naslov: deunem@gmail.com


na začetek strani