Dobrodošli na straneh nemščega zunanjega ministrstva

Točke konca in novi začetki. Cikel predavanj 2018/2019

29.10.2018 - Članek

Cikel predavanj, katerega cilj je znanstvena izmenjava med nemškimi in slovenskimi humanisti in sociologi, organizira društvo nekdanjih štipendistov fundacije Alexander von Humboldt in DAAD (Slovensko-nemško društvo štipendistov) ob podpori Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in DAAD.

Veleposlanik Riedel na otvoritvi cikla predavanj 2018/2019
Veleposlanik Riedel na otvoritvi cikla predavanj 2018/2019© Alumni društvo

Cikel predavanj organizira in vodi prof.dr. Sašo Jerše, predsednik alumni- društva štipendistov fundacije Alexander von Humboldt in DAAD v Sloveniji in DAAD-lektorice dr. Kristine Lahl.


11. oktober 2018, ob 17.00 uri

Prof. dr. Günther Heydemann (Leipzig): Revolucija 1989/90 v NDR in njeni vplivi v združeni Nemčiji

Koreferat: Prof. dr. Dušan Nečak

Cikel prdavanj sta z nagovori odprla dekan Filizofske fakultete Univerze v Ljubljani, prod. dr. Roman Kuhar in veleposlanik Zvezne republike Nemčije v Sloveniji, N.E. Klaus Riedel. Po koncu je veleposlanik Riedel povabil na sprejem. 

Prof. dr. Günther Heydemann (Leipzig): Revolucija 1989/90 v NDR in njeni vplivi v združeni Nemčiji. 
Prof. dr. Günther Heydemann (Leipzig): Revolucija 1989/90 v NDR in njeni vplivi v združeni Nemčiji. © Alumni društvo

8. november 2018, ob 18.00 uri

Prof. dr. Johannes Varwick (Halle): EU med krizo in novim začetkom

Koreferat: Prof. dr. Ivan Bernik

13. december 2018, ob 17.00 uri

Prof. dr. Schamma Schahadat (Tübingen): Prelomi obdobij. Uprizoritev začetka v književnosti od romanitke od Avantgarde. 

Koreferat: Ao. prof. Špela Virant

10. januar 2019, ob 17.00 uri

Prof. dr. dr. h. c. Andreas Speer (Köln): Prelomnice kot navidzne točke konca in novih začetkov 

Koreferat: Prof. dr. Borut Ošlaj

14. februar 2019, ob 17.00 uri

Prof. dr. Michael Rohrschneider (Bonn): Cezura 1648? Vestfalski mir v publikacijah

v spominskem letu 2018

Koreferat: Doz. dr. Marko Štuhec

14. marec 2019, ob 17.00 uri

Prof. dr. Wolfgang Augustyn (München): Podobe miru skozi čas: Stari in novi vzorci razmišljanja

Koreferat: Ao. Prof. dr. Barbara Murovec

11. april 2019, ob 17.00 uri

Prof. dr. Heidrun Kämper (Mannheim): Demokracija v strankarski polemiki

Koreferat: Ao. prof. Janja Polajnar Lenarčič

9. maj 2019, ob 17.00 uri

Prof. dr. Caspar Ehlers (Frankfurt am Main): Možnosti in prespektive pravno-zgodovinskega prostorskega raziskovanja na primeru Saške med Karlom Velikim in Friedrichom Barbarosso

Koreferat: Ao. prof. dr. Katja Škrubej

13. iunij 2019, ob 17.00 uri

Prof. dr. Manfred Weinberg (Prag): Sto let prehoda. Točke konca in novi začetki v Srednji Evropi 1918 -2019

Koreferat: Ao. prof. dr. Rok Stergar


druge vsebine

na začetek strani