Dobrodošli na straneh nemščega zunanjega ministrstva

Slovensko-nemško društvo štipendistov

Alexander von Humboldt- und DAAD-Alumni Verein Slowenien

Alexander von Humboldt- und DAAD-Alumni Verein Slowenien, © Alumni Verein

Članek

Kdo smo?

Smo društvo nekdanjih slovenskih štipendistov sklada Alexander von Humboldt (AvH) in Nemške akademske službe za izmenjavo (DAAD) ter ostalih nemških štipenditorjev. Društvo je odprto za vse slovenske znastvenike z akademskimi izkušnjanmi ali izkušnjami na področju znanosti v Nemčiji.

Kaj so naši cilji?

Alumni – društvo naj bi imelo tako povezovalno vlogo za svoje člane kot tudi vlogo ozaveščanja in širjenja znanja. Tako smo si postavili za cilj, da vzdržujemo kontakte med štipenditorji in slovenskimi akademskimi krogi, da pridobivamo sposobne mlade raziskovalce za slovensko -nemško izmenjavo kot tudi da omogočamo našim članom izmenjavo informacij in izkušenj glede možnosti študija in raziskovanja.

Na kakšen način želimo doseči naše cilje?

Da bi lahko dosegli zadane cilje, alumni-društvo tesno sodeluje z domačimi in tujimi univerzami, znanstvenimi ustanovami in štipenditorji. Organiziramo interdisciplinarne kongrese in znanstvena predavanja, skrbimo za raziskovalce in znanstvenike, nudimo podporo ob prijavi za štipendijo in podpiramo DAAD, AvH in druge štipenditorje pri predhodnem izboru potencialnih štipendistov. Z rednimi srečanji in okrožnicami želimo izboljšati stike med alumniji.

Upravni odbor Slovensko-nemškega društva štipendistov:

Predsednik: prof. dr. Sašo Jerše

Tajnica (namestnica predsednika): dr. Tanja Škerlavaj

Blagajničarka: Jana Vizjak

Statut alumni - društva

Tu najdete statut alumni-društva v nemškem in slovenskem jeziku.

Statut alumni- društva v slovenskem jeziku

Statut alumni - društva v nemškem jeziku

Pristopna izjava

Beitrittserklärung - Pristopna izjava

Kontakt

Slovensko - nemško društvo štipendistov

Sedež na Pravni fakulteti v Ljubljani,

Poljanski nasip 2,

1000 Ljubljana

E-Mail: saso.jerse@guest.arnes.si

 

na začetek strani