Dobrodošli na straneh nemščega zunanjega ministrstva

Moj slovenski delodajalec me želi napotiti v Nemčijo, da bi tam opravljal storitev.

Zehn Krähne stehen an einer Baustelle mit Wohnhäusern

Baustelle für neue Wohnhäuser im Baugebiet, © colourbox.de

Članek

Če je državljan tretje države (= tujec, ki nima državljanstva države članice EU ali EFTA) zaposlen v podjetju s sedežem v Sloveniji in ga podjetje napoti v Nemčijo z namenom opravljanja storitve, potrebuje vizum.

Vizum se izda na podlagi določil, znanih kot uredba "Vander Elst". V postopku oddaje vloge veleposlaništvo med drugim preverja, ali so pogoji v skladu z določili uredbe "Vander Elst" sploh izpolnjeni. Pomembni so naslednji kriteriji:

  • Slovensko podjetje, ki želi napotiti delavca na delo v tujino, mora pretežni del svoje poslovne dejavnosti opravljati v Sloveniji.
  • Državljan tretje države mora biti redno zaposlen v slovenskem podjetju, ki ga želi napotiti na delo, in mora večji del svoje poklicne dejavnosti opravljati v Sloveniji.
  • Opravljanje storitve v Nemčiji mora biti kratkotrajno in začasno.

Če slovensko podjetje napoti svojega zaposlenega v Nemčijo z namenom opravljanja storitve, se za delovne pogoje, ki jih je treba zagotoviti zaposlenemu, uporabijo določbe nemškega zakona o minimalni plači in nemškega zakona o napotitvi delavcev v tujino. Te določbe med drugim predvidevajo, da mora podjetje zaposlenemu načeloma izplačati minimalno plačo. Poleg tega mora podjetje izpolniti obveznosti v zvezi s prijavo. Podrobnosti so na voljo na spletni strani Generalne carinske uprave.

Nadalje vam bomo pojasnili, natančno katere pogoje morate izpolnjevati in katero dokumentacijo morate predložiti, da lahko zaprosite za vizum. Pojasnili vam bomo tudi postopek oddaje vloge.


Če želite zaprositi za vizum, morate izpolniti predvideni obrazec vloge. Prosimo vas, da to storite na spletu in prosimo, da ne pozabite, da je treba spletni obrazec izpolniti le nekaj dni pred vašim obiskom na veleposlaništvu.

Prosimo, da v celoti izpolnjen spletni obrazec natisnete v dveh izvodih. Na dan vašega obiska na veleposlaništvu morate veleposlaništvu predložiti oba natisnjena izvoda obrazca.

Natisnjeni izvod obrazca vsebuje tudi poduk, ki ga mora prosilec podpisati. Za prosilce, ki govorijo samo slovensko, je tukaj na voljo prevod besedila poduka.

V postopku oddaje vloge morate dokazati, da izpolnjujete predpisane pogoje za izdajo vizuma (glej 1. odstavek 82. člena Zakona o prebivanju). Dokazilo mora biti načeloma predloženo v pisni obliki, oziroma, z drugimi besedami, sočasno z oddajo ostale dokumentacije .

Veleposlaništvo je dokumentacijo, ki je običajno potrebna, zbralo v kontrolnem seznamu. Prosimo, da pozorno preberete kontrolni seznam in upoštevate naslednje:

  • Veleposlaništvu morate predložiti izvirnik in dve fotokopiji dokumentov. Izjeme so pojasnjene v kontrolnem seznamu.
  • Veleposlaništvo si pridržuje pravico, da po oddaji vloge v posameznih primerih zahteva od vas dodatno dokumentacijo.
  • Popolnost predložene dokumentacije ne utemeljuje pravice do izdaje vizuma.
  • Prosimo, da veleposlaništvu ne pošiljate dokumentov, ki niso zahtevani. Prejetih nezahtevanih dokumentov veleposlaništvo ne pregleduje, ne preverja in ne hrani in jih iz razlogov, povezanih z varstvom podatkov, uniči.

Kontrolni seznam za izvajanje storitev v Nemčiji v skladu z 19.c členom Zakona o prebivanju v povezavi z 21. členom Uredbe o zaposlovanju (tako imenovana uredba "Vander Elst")

Obrazec vloge, ustrezno dokumentacijo, ki utemeljuje vlogo, in pristojbino morate predložiti v okviru osebnega razgovora na veleposlaništvu.

Za obisk pri nas potrebujete termin. Prosimo, da za rezervacijo termina obiščete spletni sistem za dodeljevanje terminov veleposlaništva.

Veleposlaništvo pri registraciji terminov ne sodeluje s posredniki ali agencijami. Posredniki in agencije nimajo posebnega dostopa do sistema za dodeljevanje terminov in tudi ne morejo omogočiti hitrejše dodelitve termina obiska.na začetek strani