Dobrodošli na straneh nemščega zunanjega ministrstva

Rad bi delal v Nemčiji.

IT-Spezialisten bei der Arbeit

Arbeiten, © colourbox

04.03.2020 - Članek

Načeloma lahko tujci v Nemčiji delajo le, če so kvalificirani delavci in bi radi opravljali kvalificirano delo, ki jim ga omogočajo njihove pridobljene kvalifikacije. Izjeme obstajajo na primer za poklicne voznike in bivanja v okviru programa Working Holiday.

Kot dokazilo o strokovni usposobljenosti morajo imeti tujci potrdilo o v Nemčiji pridobljeni poklicni izobrazbi. Če so pridobili poklicno kvalifikacijo v tujini, morajo pridobiti potrdilo o priznavanju enakovrednosti v tujini pridobljene poklicne kvalifikacije (glej Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz (BQFG)). Potrdilo o priznavanju enakovrednosti je treba pridobiti pred oddajo vloge za izdajo vizuma. Informacije o postopku priznavanja so na voljo na informacijskem portalu nemške zvezne vlade o priznavanju tujih poklicnih kvalifikacij.

Kot dokazilo o strokovni usposobljenosti poleg tega šteje, če ima tujec v Nemčiji pridobljeno ali v tujini pridobljeno in priznano univerzitetno izobrazbo ali v tujini pridobljeno univerzitetno stopnjo izobrazbe, ki je primerljiva z univerzitetno stopnjo izobrazbe, pridobljene v Nemčiji. Če imate v tujini pridobljeno univerzitetno izobrazbo, lahko na informacijskem portalu o tujih izobraževalnih kvalifikacijah Centrale za izobraževanje v tujini preverite, ali je ta stopnja izobrazbe oz. diploma primerljiva z nemško univerzitetno diplomo.

Nadalje vam bomo pojasnili, natančno katere pogoje morate izpolnjevati in katero dokumentacijo morate predložiti, da lahko zaprosite za vizum. Pojasnili vam bomo tudi postopek oddaje vloge.


V vizumskem postopku morate med drugim dokazati, da vam je bilo ponujeno delovno mesto. To dokazilo mora biti predloženo v obliki izjave o zaposlitvi, ki jo poda vaš bodoči delodajalec. Obrazec, ki ga mora delodajalec v ta namen uporabiti, je na voljo tukaj. Prosimo, upoštevajte, da mora delodajalec obrazec izpolniti v celoti.

Če morate v Nemčiji opraviti še dodatno poklicno usposabljanje (vloge v skladu s 16. d členom Zakona o prebivanju), mora vaš delodajalec izpolniti tudi prilogo A k obrazcu „Izjava o delovnem razmerju“. Prilogo najdete tukaj.

Če želite zaprositi za vizum, morate izpolniti predvideni obrazec vloge. Prosimo vas, da to storite na spletu in prosimo, da ne pozabite, da je treba spletni obrazec izpolniti le nekaj dni pred vašim obiskom na veleposlaništvu.

Ustrezni spletni obrazec je na voljo tukaj.

Prosimo, da v celoti izpolnjen spletni obrazec natisnete. Na dan vašega obiska na veleposlaništvu morate veleposlaništvu predložiti izvod obrazca.

Natisnjeni izvod obrazca vsebuje tudi poduk, ki ga mora prosilec podpisati. Za prosilce, ki govorijo samo slovensko, je tukaj na voljo prevod besedila poduka.

V postopku oddaje vloge morate dokazati, da izpolnjujete predpisane pogoje za izdajo vizuma (glej 1. odstavek 82. člena Zakona o prebivanju). Dokazilo mora biti načeloma predloženo v pisni obliki, oziroma, z drugimi besedami, sočasno z oddajo ostale dokumentacije .

Veleposlaništvo je dokumentacijo, ki je običajno potrebna, zbralo v kontrolnem seznamu. Prosimo, da pozorno preberete kontrolni seznam in upoštevate naslednje:

  • Veleposlaništvu morate predložiti izvirnik in dve fotokopiji dokumentov. Izjeme so pojasnjene v kontrolnem seznamu.
  • Veleposlaništvo si pridržuje pravico, da po oddaji vloge v posameznih primerih zahteva od vas dodatno dokumentacijo.
  • Popolnost predložene dokumentacije ne utemeljuje pravice do izdaje vizuma.
  • Prosimo, da veleposlaništvu ne pošiljate dokumentov, ki niso zahtevani. Prejetih nezahtevanih dokumentov veleposlaništvo ne pregleduje, ne preverja in ne hrani in jih iz razlogov, povezanih z varstvom podatkov, uniči.

Kontrolni seznami:

Če ste dopolnili 45 let, morate v vizumskem postopku dokazati, da boste prejemali plačo v višini najmanj 4.152,50 EUR mesečno. S tem bo zagotovljeno, da boste v starosti prejemali pokojnino, ki bo po višini dosegala vsaj znesek za zagotavljanje osnovne socialne varnosti.

Obrazec vloge, ustrezno dokumentacijo, ki utemeljuje vlogo, in pristojbino morate predložiti v okviru osebnega razgovora na veleposlaništvu.

Za obisk pri nas potrebujete termin. Prosimo,  da za rezervacijo termina obiščete spletni sistem za dodeljevanje terminov veleposlaništva.

Veleposlaništvo pri registraciji in dodeljevanju terminov ne sodeluje s posredniki ali agencijami. Posredniki in agencije nimajo posebnega dostopa do sistema za dodeljevanje terminov in tudi ne morejo omogočiti hitrejše dodelitve termina obiska.

na začetek strani