Dobrodošli na straneh nemščega zunanjega ministrstva

Potni listi in osebne izkaznice

Na fotografiji so štirje zaprti nemški potni listi in eden odprt.

Potni listi, © picture alliance / Arco Images

01.12.2017 - Članek

Pomembna informacija

Izdaja potnih listov in osebnih izkaznic 

Splošne informacije

Veleposlaništvo je pristojno za izdajo potnih listov in osebnih izkaznic nemškim državljanom, ki prebivajo v Sloveniji.

Za izdajo je treba zaprositi osebno v času uradnih ur konzularnega oddelka veleposlaništva. Če je prosilec mladoletna oseba, se morajo na veleposlaništvu osebno zglasiti tudi njegovi zakoniti skrbniki.

Za oddajo vloge za izdajo potnega lista ali osebne izkaznice je treba predhodno pridobiti termin prek spletnega sistema za dodeljevanje terminov nemškega veleposlaništva v Ljubljani.

Postopek obravnave vloge traja približno šest tednov. Čas obravnave vloge se podaljša, če je treba preveriti in razjasniti predhodna vprašanja v zvezi z osebnim imenom, osebnim stanjem ali državljanstvom.

Potnih listov in osebnih izkaznic, katerih veljavnost je potekla, ni mogoče podaljšati; vedno je treba zaprositi za izdajo novega potnega lista ali nove osebne izkaznice. To ne velja za otroške potne liste. Otroški potni listi se lahko, če jim še ni potekla veljavnost, podaljšajo večkrat, vsakič za eno leto.

Dokumentacija za vlogo

 •  v celoti in čitljivo izpolnjen obrazec vloge (informacije v zvezi s Splošno uredbo o varstvu podatkov, ki so priložene obrazcu vloge, so zgolj informativne narave in jih ni treba natisniti ali predložiti veleposlaništvu);
 • novejša biometrična fotografija; v bližini veleposlaništva je vrsta fotografskih ateljejev, ki so dosegljivi peš, med drugimi DIAStudio in Tivoli;
 • sedanji potni list in osebna izkaznica; v primeru izgube ali kraje: potrdilo policije o prijavi izgube oz. kraje dokumenta;
 • potrdilo o prebivališču, ki ga izda pristojni urad občine, v kateri ima prosilec v Sloveniji prijavljeno prebivališče; potrdilo ne sme biti starejše od šestih mesecev;
 • če je iz sedanjega potnega lista in/ali osebne izkaznice razvidno prebivališče v Nemčiji: potrdilo o odjavi zadnjega prebivališča v Nemčiji;
 • nemški rojstni list ali izpisek iz matičnega registra o rojstvu na večjezičnem mednarodnem obrazcu;
 • če ste ali ste bili poročeni ali v partnerski zvezi: poročni list/izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski ali partnerski zvezi;
 • za mladoletne osebe:
  • uradni osebni dokument zakonitih skrbnikov s fotografijo;
  • nemški poročni list staršev ali izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi staršev na večjezičnem mednarodnem obrazcu;
  • če starša vlagatelja ob rojstvu vlagatelja nista bila poročena drug z drugim: listina o priznanju očetovstva oz. o ugotovitvi očetovstva s prevodom v nemški jezik;
 • v primeru slovenskega državljanstva:
  • veljavni slovenski potni list ali osebna izkaznica;
  • potrdilo pristojne slovenske upravne enote (Upravna enota, Sektor za upravne notranje zadeve, Oddelek za matične zadeve), iz katerega je razvidno, da je in kdaj je (!) vlagatelj pridobil slovensko državljanstvo;
 • za osebe, ki nimajo slovenskega državljanstva: dovoljenje za prebivanje v Sloveniji;
 • po potrebi dokazilo o nemškem državljanstvu (potrdilo o državljanstvu, potrdilo o naturalizaciji, potrdilo v skladu s 15. členom Nemškega zveznega zakona o izgnancih (BVFG) za pozne izseljence (Spätaussiedler);
 • po potrebi dokazilo o uporabi osebnega imena v skladu z nemško zakonodajo (potrdilo o uporabi osebnega imena, ki ga izda nemški matični urad; nemški poročni list; izpisek iz nemškega registra osebnih stanj);
 • po potrebi dokazilo o pridobitvi doktorskega naziva, če se ga v skladu z nemško zakonodajo sme uporabljati;
 • samo v primeru vloge za osebno izkaznico: podpisana dodatna izjava o funkcionalnosti in varnostnih značilnostih osebne izkaznice (glej obrazec za prenos);
 • gotovina ali kreditna kartica (Visa ali MasterCard) za plačilo pristojbine za obravnavo vloge.

Odvisno od posameznega primera se lahko zahtevajo dodatni dokumenti, o katerih vas bo veleposlaništvo obvestilo ob vašem obisku na veleposlaništvu.

Pri posameznih dokumentih je lahko potrebna predvsem dodatna overitev (v obliki apostila ali legalizacije) ali preverjanje pristnosti tujih listin.

Prosimo, upoštevajte, da bo lahko obravnava nepopolnih vlog dokončno zaključena šele po predložitvi vse potrebne dokumentacije.

Sprememba stalnega prebivališča v potnih listih in osebnih izkaznicah

Če ste se v Nemčiji odjavili in v Sloveniji prijavili, morate v potnem listu in osebni izkaznici spremeniti naslov stalnega prebivališča.

Za vpis spremembe je treba zaprositi osebno na veleposlaništvu. Prosimo, da za spremembo naslova stalnega prebivališča rezervirate termin prek spletnega sistema za dodeljevanje terminov nemškega veleposlaništva.

Če je prosilec mladoletna oseba, se morajo na veleposlaništvu osebno zglasiti tudi njegovi zakoniti skrbniki.

Predložiti je treba naslednjo dokumentacijo:

 • V celoti in čitljivo izpolnjen obrazec vloge. Obrazec lahko prenesete (glej spodaj).
 • Originalni potni list/originalno osebno izkaznico, v katerem/v kateri je potreben vpis spremembe.
 • Potrdilo o odjavi zadnjega prebivališča imetnika oziroma imetnice potnega lista/osebne izkaznice v Nemčiji.
 • Potrdilo o prebivališču (izda ga pristojni urad občine, v kateri ima prosilec v Sloveniji prijavljeno prebivališče) imetnika oz. imetnice potnega lista/osebne izkaznice. Potrdilo ne sme biti starejše od šestih mesecev.

Sprememba naslova prebivališča je brezplačna.

Obveznost izkazovanja identitete v Sloveniji

Med bivanjem v Sloveniji morajo nemški državljani, kadar se to od njih zahteva, izkazati svojo identiteto z veljavnim uradnim osebnim dokumentom s fotografijo (potni list, osebna izkaznica). Enako velja za vstop v Slovenijo iz Hrvaške.

Osebni dokument s fotografijo je v primeru nemških državljanov veljaven takrat, ko osebnemu dokumentu s fotografijo še ni potekel datum veljavnosti ali je datum veljavnosti osebnega dokumenta s fotografijo potekel pred največ enim letom. Veljavnost začasnih osebnih izkaznic ne sme poteči.

nadaljnje informacije

Prosimo, da obrazec vloge prenesete s spletne strani in ga izpolnite (po možnosti v elektronski obliki s pomočjo računalnika). Natisnjen izvod izpolnjene vloge predložite veleposlaništvu.

Prosimo, da obrazec vloge prenesete s spletne strani in ga izpolnite (po možnosti v elektronski obliki s pomočjo računalnika). Natisnjen izvod izpolnjene vloge predložite veleposlaništvu.

Prosimo, da izjavo prenesete s spletne strani ter natisnjen in podpisan izvod skupaj z vlogo predložite veleposlaništvu.

na začetek strani