Dobrodošli na straneh nemščega zunanjega ministrstva

Seznam dokumentov za oddajo vloge za izdajo vizuma za zaposlitev kvalificiranih delavcev s praktičnimi delovnimi izkušnjami v nereguliranih poklicih in poklicih s področja informacijske tehnologije v skladu z 19.c členom Zakona o prebivanju v povezavi s 6. členom Uredbe o zaposlovanju

31.07.2023 - Članek

Za oddajo vloge je treba predložiti naslednje dokumente v originalu in eni kopiji:

 • v celoti izpolnjen in podpisan obrazec vloge
 • Formular "Dodatne informacije v zvezi z dosegljivostjo in zastopanjem"
 • potni list prosilca; potni list mora vsebovati še najmanj dve prazni strani in mora biti veljaven še najmanj eno leto; predložiti je treba originalni potni list kot tudi eno fotokopijo strani v potnem listu s podatki/s fotografijo in tistih strani v potnem listu, na katerih se nahajajo dovoljenja za prebivanje v Nemčiji; veleposlaništvo med obravnavo vloge potnega lista ne zadrži 
 • novejša biometrična fotografija prosilca; fotografija ne sme biti natisnjena s pomočjo računalnika
 • izjavo o zaposlitvi, ki jo izpolni delodajalec v Nemčiji; plača mora v letu 2024 znašati najmanj 3.397,50 EUR na mesec
 • Poduk v skladu s 4a. točko 2. odstavka 18. člena Zakona o prebivanju – v primeru, da obstaja konkretna ponudba za zaposlitev
 • v tujini pridobljena poklicna kvalifikacija, ki je priznana v državi, v kateri je bila pridobljena, in je zahtevala najmanj dve leti usposabljanja, ali v tujini pridobljena univerzitetna diploma, ki je priznana v državi, v kateri je bila pridobljena, ali diploma, ki jo podeljuje nemška gospodarska zbornica v tujini (ni treba predložiti za poklice s področja IT)
 • potrdilo Centrale za izobraževanje v tujini (ZAB) o v tujini pridobljeni poklicni kvalifikaciji ali v tujini pridobljeni univerzitetni diplomi; v primeru diplome oz. zaključnega spričevala nemške gospodarske zbornice v tujini mora potrdilo vsebovati navedbo, da je Zvezni inštitut za poklicno usposabljanje (Bundesinstitut für Berufsbildung, BIBB) pozitivno ocenil kvalifikacijo (ni treba predložiti za poklice s področja IT)
 • dokazilo o najmanj dveh letih delovnih izkušenj, pridobljenih v zadnjih petih letih, na podlagi katerih je prosilec usposobljen za načrtovano zaposlitev (npr. pogodbe o zaposlitvi, potrdila delodajalcev ipd.)
 • podroben življenjepis prosilca, vključno s podatki o krajih in obdobjih bivanja, o šolskem, univerzitetnem in poklicnem izobraževanju ter o poklicnih dejavnostih (delodajalec z naslovom; obdobje zaposlitve) 
 • dodatna izjava prosilca v izogib vzporednim postopkom
 • trenutno dovoljenje za prebivanje v Sloveniji (v obliki izkaznice) prosilca in po možnosti tudi – če obstajajo – fotokopijo predhodnih dovoljenj za prebivanje v Sloveniji
 • potrdilo o prijavi prebivališča v Sloveniji (potrdilo o prejšnjih začasnih prebivališčih/začasnih naslovih v tujini); iz potrdila mora biti razvidno, da je imel prosilec ob oddaji vloge za vizum v Sloveniji prijavljeno prebivališče neprekinjeno že najmanj šest mesecev
 • Pristojbina v višini 75 EUR (plačljiva v gotovini ali s kartico Visa ali MasterCard)
 • natisnjen izvod tega seznama

___________________________________________________

Popolnost vloge

Vloga je popolna.

 • Da
 • Ne, manjkajo še zgoraj označeni podatki/dokumenti

Izjava v primeru nepopolnosti vloge:

Seznanjem sem bil, da je moja vloga nepopolna. Zavedam se, da lahko oddaja nepopolne vloge privede do zavrnitve vloge. Vlogo želim kljub temu oddati.

 

___________________________________________________

Kraj, datum, podpis


na začetek strani