Dobrodošli na straneh nemščega zunanjega ministrstva

Informacije v skladu s 13. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR)

31.01.2024 - Članek

Nemško zunanje ministrstvo pri obravnavi vaše vloge uporablja vaše osebne podatke. Osebni podatki so vse informacije, ki se nanašajo na določeno ali določljivo fizično osebo. Da bi vas obvestili o obdelavi osebnih podatkov in izpolnili svojo dolžnost obveščanja v skladu s 13. členom GDPR, vas seznanjamo z naslednjim:

 1. Odgovorna služba za obdelavo vaših osebnih podatkov v skladu s 7. točko 4. člena GDPR:
  Nemško zunanje ministrstvo
  Werderscher Markt 1
  10117 Berlin
  Telefon: 030 18-17-0
  Storitve za državljane: 030 18-17-2000
  Faks: 030 18-17-3402
  Spletna stran: www.auswaertiges-amt.de
  Kontaktni obrazec storitev za državljane
 2. Kontaktni podatki pooblaščenca nemškega zunanjega ministrstva za varstvo osebnih podatkov:
  Pooblaščenec nemškega zunanjega ministrstva za varstvo osebnih podatkov
  Werderscher Markt 1
  10117 Berlin
  Tel.: 030 18-17-7099
  Faks: 030 18-17-5 7099
  Kontaktni obrazec pooblaščene osebe za varstvo podatkov
 3. V tujini se lahko obrnete tudi na kontaktno osebo za varstvo osebnih podatkov na vašem diplomatsko-konzularnem predstavništvu. Kontaktna oseba za varstvo osebnih podatkov je dosegljiva na naslednjih kontaktih:
  Kontaktna oseba za varstvo osebnih podatkov
  Veleposlaništvo Zvezne republike Nemčije v Ljubljani
  Prešernova cesta 27
  1000 Ljubljana
  Tel.: +386 (0)1 479 03 00
  Internet: www.ljubljana.diplo.de
  Stik z veleposlaništvom preko e-pošte
 4. Vaši osebni podatki bodo za nadaljnjo obravnavo vaše vloge za državljanstvo/vloge v zvezi z osebnim imenom/vloge v zvezi z osebnimi stanji posredovani Zveznemu upravnemu uradu/pristojnemu matičnemu uradu. Predstavništvo v tujini obdeluje vaše podatke z namenom preverjanja istovetnosti vlagatelja vloge, z namenom preverjanja popolnosti vaše vloge ter z namenom overitve kopij in vašega podpisa na obrazcu vloge. Pravno podlago za obdelavo podatkov predstavlja 31. člen Zakona o državljanstvu / 2., 8., 10. člena Zakona o konzularnih zadevah.
 5. Vaši osebni podatki se v skladu z za registrature diplomatskih predstavništev v tujini veljavnimi navodili hranijo največ pet let; po pozitivno rešeni vlogi bodo vaši podatki takoj uničeni.
 6. Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate načeloma naslednje pravice:
  - pravico do dostopa do osebnih podatkov (15. člen GDPR),
  - pravico do popravka (16. člen GDPR),
  - pravico do izbrisa (17. člen GDPR),
  - pravico do omejitve obdelave (18. člen GDPR).
  - pravico do prenosljivosti podatkov (20. člen GDPR),
  - pravico do ugovora zoper obdelavo osebnih podatkov (21. člen GDPR).
 7. Prav tako imate pravico, da v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu za varstvo podatkov. Nadzorni organ, pristojen za nemško zunanje ministrstvo, je:
  Zvezni pooblaščenec za varstvo podatkov in svobodo obveščanja
na začetek strani