Dobrodošli na straneh nemščega zunanjega ministrstva

Kaj je treba narediti, če želim podati izjavo o uporabi priimka po sklenitvi zakonske zveze?

07.11.2023 - FAQ

Da bi veleposlaništvo lahko za vas pripravilo vlogo za določitev priimka za Nemški pravni promet po sklenitvi zakonske zveze, morate veleposlaništvu predložiti spodaj navedene dokumente. Prosimo, da veleposlaništvu po elektronski pošti najprej posredujete samo skenirane kopije dokumentov. Ko bo veleposlaništvo pripravilo besedilo izjave o uporabi priimka po sklenitvi zakonske zveze, vas bomo prosili, da se osebno zglasite na veleposlaništvu. Takrat boste morali s seboj prinesti originale dokumentov.

Mednarodna slovenska potrdila o osebnih stanjih se priznavajo brez posebnih formalnih zahtev ali prevoda. Prosimo, upoštevajte, da se lahko glede na državo, iz katere izvirajo zadevni dokumenti, za dokazovanje njihove pristnosti zahteva legalizacija ali apostil, lahko pa je potreben tudi prevod. Nadaljnje informacije o formalnih zahtevah za različne dokumente so na voljo na spletni strani Zveznega ministrstva za zunanje zadeve.

Za dodatne informacije o potrebni dokumentaciji kliknite na ustrezen znak plus.

FAQ

Če je bila zakonska zveza sklenjena v Sloveniji, je treba predložiti poročni list v večjezični različici (izdan v skladu s Konvencijo Mednarodne komisije za osebna stanja CIEC (št. 16) z dne 08.09.1976 o izdajanju izpiskov iz matičnih knjig v več jezikih).

Če je zakonec rojen v Sloveniji, je treba predložiti rojstni list v večjezični različici (izdan v skladu s Konvencijo Mednarodne komisije za osebna stanja CIEC (št. 16) z dne 08.09.1976 o izdajanju izpiskov iz matičnih knjig v več jezikih).

Državljanstvo zakoncev se praviloma izkazuje z veljavnim potnim listom ali veljavno osebno izkaznico.

Če ima nemški zakonec nemško potrdilo o naturalizaciji ali nemško potrdilo o državljanstvu, je treba predložiti tudi ta dokumenta.

Če zakonec ni sklenil prve zakonske zveze, je treba predložiti dokazilo o prenehanju prejšnje zakonske zveze, na primer potrdilo o razvezi zakonske zveze ali pravnomočni sklep o razvezi zakonske zveze. Slovenski sklepi o razvezi zakonske zveze so v Nemčiji priznani brez posebnega postopka.

Tako za storitve veleposlaništva kot za storitve pristojnega nemškega matičnega urada je treba plačati pristojbino. Na veleposlaništvu lahko pristojbino plačate v gotovini ali s kreditno kartico (Visa ali MasterCard).

Veleposlaništvo zaračuna pristojbine:

  • za overitev fotokopij (25,38 EUR) in
  • za overitev podpisov vlagateljev (79,57 EUR).

Matični urad zaračuna pristojbine:

  • za izdajo potrdila o uporabi priimka po sklenitvi zakonske zveze.

Višina pristojbin, ki jih zaračunajo matični uradi, v Nemčiji ni enotna in je odvisna od predpisov zvezne dežele, v kateri je pristojni matični urad.

na začetek strani