Dobrodošli na straneh nemščega zunanjega ministrstva

Kaj je treba narediti, če želim ali moram podati izjavo o določitvi otrokovega osebnega imena?

07.11.2023 - FAQ

Da bi veleposlaništvo lahko za vas pripravilo besedilo izjave o določitvi osebnega imena, morate veleposlaništvu predložiti spodaj navedene dokumente. Prosimo, da veleposlaništvu po elektronski pošti najprej posredujete samo skenirane kopije dokumentov. Ko bo veleposlaništvo pripravilo besedilo izjave o določitvi osebnega imena, vas bomo prosili, da se osebno zglasite na veleposlaništvu. Takrat boste morali prinesti s seboj originale dokumentov.

Večjezična slovenska potrdila o osebnih stanjih se priznavajo brez posebnih formalnih zahtev ali prevoda. Prosimo, upoštevajte, da se lahko glede na državo, iz katere izvirajo zadevni dokumenti, za dokazovanje njihove pristnosti zahteva legalizacija ali apostil, lahko pa je potreben tudi prevod. Nadaljnje informacije o formalnih zahtevah za različne dokumente so na voljo na spletni strani Zveznega ministrstva za zunanje zadeve.

Za dodatne informacije o potrebni dokumentaciji kliknite na ustrezen znak plus.

FAQ

Če je bil otrok rojen v Sloveniji, je treba predložiti otrokov slovenski rojstni list v večjezični različici (izdan v skladu s Konvencijo Mednarodne komisije za osebna stanja CIEC (št. 16) z dne 08.09.1976 o izdajanju izpiskov iz matičnih knjig v več jezikih).

Poročni list otrokovih staršev, če sta poročena drug z drugim. Če je bila zakonska zveza sklenjena v Sloveniji, je treba predložiti poročni list v večjezični različici (izdan v skladu s Konvencijo Mednarodne komisije za osebna stanja CIEC (št. 16) z dne 08.09.1976 o izdajanju izpiskov iz matičnih knjig v več jezikih).

Izjava o priznanju očetovstva, ki jo otrokova starša podata pri slovenskih organih, če ob rojstvu otroka nista bila poročena drug z drugim.

Poleg tega prevod izjave v nemški jezik; izjavo mora prevesti sodna prevajalka/sodni prevajalec ali prevajalka/prevajalec, ki jo/ga pooblasti sodišče.

Državljanstvo otrokovih staršev se praviloma izkazuje z veljavnim potnim listom ali veljavno osebno izkaznico.

Če ima nemški starš nemško potrdilo o naturalizaciji ali nemško potrdilo o državljanstvu, je treba predložiti tudi ta dokumenta.

Če je bila otrokova mati poročena in je bila ta zakonska zveza razvezana, je treba predložiti dokazilo o razvezi zakonske zveze (npr. pravnomočni sklep sodišča o razvezi zakonske zveze; mrliški list moža). Če je sklep sodišča o razvezi zakonske zveze v slovenskem jeziku, je potreben tudi prevod tega sklepa v nemški jezik. Sklep o razvezi zakonske zveze mora prevesti sodna prevajalka/sodni prevajalec ali prevajalka/prevajalec, ki jo/ga pooblasti sodišče.

Veleposlaništvo priporoča tudi predložitev rojstnih listov otrokovih staršev. V primeru rojstva v Sloveniji je treba predložiti rojstni list v večjezični različici (izdan v skladu s Konvencijo Mednarodne komisije za osebna stanja CIEC (št. 16) z dne 08.09.1976 o izdajanju izpiskov iz matičnih knjig v več jezikih).

Tako za storitve veleposlaništva kot tudi za storitve pristojnega nemškega matičnega urada je treba plačati pristojbino. Na veleposlaništvu lahko pristojbino plačate v gotovini ali s kreditno kartico (Visa ali MasterCard).

Veleposlaništvo zaračuna pristojbine:

  • za overitev fotokopij (25,38 EUR) in
  • za overitev podpisov vlagateljev (79,57 EUR).

Matični urad zaračuna pristojbine:

  • za izdajo potrdila o uporabi priimka ob rojstvu.

Višina pristojbin, ki jih zaračunajo matični uradi, v Nemčiji ni enotna in je odvisna od predpisov zvezne dežele, v kateri je pristojni matični urad.

na začetek strani