Dobrodošli na straneh nemščega zunanjega ministrstva

Seznam dokumentov za oddajo vloge za izdajo vizuma za študij v skladu s 16b. členom Zakona o prebivanju

01.08.2023 - Članek

Za oddajo vloge je treba predložiti naslednje dokumente v originalu in eni kopiji:

 • v celoti izpolnjen in podpisan obrazec vloge
 • Formular "Dodatne informacije v zvezi z dosegljivostjo in zastopanjem"
 • potni list prosilca; potni list mora vsebovati še najmanj dve prazni strani in mora biti veljaven še najmanj eno leto; predložiti je treba originalni potni list kot tudi eno fotokopijo strani v potnem listu s podatki/s fotografijo in tistih strani v potnem listu, na katerih se nahajajo dovoljenja za prebivanje v Nemčiji; veleposlaništvo med obravnavo vloge potnega lista ne zadrži 
 • novejša biometrična fotografija prosilca; fotografija ne sme biti natisnjena s pomočjo računalnika
 • potrdilo o sprejemu na študij nemške izobraževalne ustanove (univerza, visoka strokovna šola ipd.)
 • dokazilo o znanju učnega jezika (praviloma nemščine), ki je potreben za določen študijski program, najmanj na stopnji B1 evropskega referenčnega okvirja za jezike; kot dokazilo o znanju nemškega jezika se lahko načelom predloži priznano potrdilo o opravljenem jezikovnem izpitu ene od naslednjih institucij: Goethe-Institut, Telc GmbH, ÖSD, TestDaF-Institut e.V.; če je jezik izobraževanja angleščina, se lahko kot dokazilo o zadostnem znanju angleščine predloži potrdilo o doseženih rezultatih izpita IELTS ali TOEFL; dokazilo ni potrebno, če je v potrdilu o sprejemu na študij navedeno, da prosilec razpolaga z ustreznim jezikovnim znanjem ali če bo prosilec potrebno jezikovno znanje pridobil šele v okviru pripravljalnih jezikovnih tečajev za vpis na študij
 • dokazilo o financiranju življenjskih stroškov in študija prosilca v prvem letu študija
 • evropsko zdravstveno zavarovanje z minimalnim kritjem v višini 30.000,- EUR za obdobje od vstopa v Nemčijo do vpisa na študij plus en mesec
 • podroben življenjepis prosilca, vključno s podatki o krajih in obdobjih bivanja, o šolskem, univerzitetnem in poklicnem izobraževanju ter zaposlitvah;
 • podpisano motivacijsko pismo, ki ga napišete sami in v katerem natančno predstavite razloge za načrtovani študij ter načrte za kasnejšo poklicno prihodnost; če motivacijskega pisma ne boste napisali v nemškem jeziku, je treba priložiti prevod v nemški jezik
 • odroben življenjepis prosilca, vključno s podatki o krajih in obdobjih bivanja, o šolskem, univerzitetnem in poklicnem izobraževanju ter zaposlitvah
 • trenutno dovoljenje za prebivanje v Sloveniji (v obliki izkaznice) prosilca in po možnosti tudi – če obstajajo – fotokopijo predhodnih dovoljenj za prebivanje v Sloveniji
 • potrdilo o prijavi prebivališča v Sloveniji (potrdilo o prejšnjih začasnih prebivališčih/začasnih naslovih v tujini); iz potrdila mora biti razvidno, da je imel prosilec ob oddaji vloge za vizum v Sloveniji prijavljeno prebivališče neprekinjeno že najmanj šest mesecev
 • Pristojbina v višini 75 EUR (plačljiva v gotovini ali s kartico Visa ali MasterCard)
 • natisnjen izvod tega seznama

___________________________________________________

Popolnost vloge

Vloga je popolna.

 • Da
 • Ne, manjkajo še zgoraj označeni podatki/dokumenti

Izjava v primeru nepopolnosti vloge:

Seznanjem sem bil, da je moja vloga nepopolna. Zavedam se, da lahko oddaja nepopolne vloge privede do zavrnitve vloge. Vlogo želim kljub temu oddati.

 

___________________________________________________

Kraj, datum, podpis

na začetek strani