Dobrodošli na straneh nemščega zunanjega ministrstva

Seznam dokumentov za oddajo vloge za izdajo vizuma za opravljanje prakse

01.08.2023 - Članek

Za oddajo vloge je treba predložiti naslednje dokumente v originalu in eni kopiji:

 • v celoti izpolnjen in podpisan obrazec vloge
 • Formular "Dodatne informacije v zvezi z dosegljivostjo in zastopanjem"
 • potni list prosilca; potni list mora vsebovati še najmanj dve prazni strani in mora biti veljaven še najmanj eno leto; predložiti je treba originalni potni list kot tudi eno fotokopijo strani v potnem listu s podatki/s fotografijo in tistih strani v potnem listu, na katerih se nahajajo dovoljenja za prebivanje v Nemčiji; veleposlaništvo med obravnavo vloge potnega lista ne zadrži 
 • novejša biometrična fotografija prosilca; fotografija ne sme biti natisnjena s pomočjo računalnika
 • Pogodba o pripravništvu s podatki o kraju dela, začetku in trajanju pripravništva, vsebini pripravništva in višini plačila ali potrdilo delodajalca o opravljenem pripravništvu v Nemčiji s podatki o višini plačila za pripravništvo in razlogi, zakaj pogodbe o pripravništvu ob prijavi še ni mogoče predložiti oz. v kakšni obliki bo predložena pozneje.
 • izjavo o zaposlitvi, ki jo izpolni delodajalec v Nemčiji
 • dokazila o trenutni dejavnosti vlagatelja v Sloveniji (potrdilo o vpisu v študijski program, pogodba o zaposlitvi itd.) 
 • Motivacijsko pismo v nemškem ali angleškem jeziku
 • Podroben življenjepis prosilca v nemškem ali angleškem jeziku, med drugim s podatki o krajih in obdobjih bivanja, o šolskem, univerzitetnem in poklicnem izobraževanju ter o poklicnih dejavnostih (delodajalec z naslovom; obdobje zaposlitve)
 • samo v primeru pripravništva za zdravnike (tudi „Famulatur“): dokazilo o znanju nemškega jezika na ravni B1, ki ga izda Goethe-Institut e.V., telc GmbH, ÖSD, TestDaF-Institut e.V. ali izpitni center ECL.
 • samo v primeru pripravništev v okviru študija: potrdilo o soglasju nemškega zavoda za zaposlovanje
 • Dokazila o financiranju  (najmanj 939 evrov bruto / 752 neto na mesec ) prek plačila pripravniškega dela, štipendije, odprtja računa z omejeno pravico razpolaganja (Sperrkonto) ali uradno izjavo o zavezi v skladu  s členi 66 – 68 Zakona o prebivanju
 • evropsko zdravstveno zavarovanje z minimalnim kritjem v višini 30.000,- EUR
 • trenutno dovoljenje za prebivanje v Sloveniji (v obliki izkaznice) prosilca in po možnosti tudi – če obstajajo – fotokopijo predhodnih dovoljenj za prebivanje v Sloveniji
 • potrdilo o prijavi prebivališča v Sloveniji (potrdilo o prejšnjih začasnih prebivališčih/začasnih naslovih v tujini); iz potrdila mora biti razvidno, da je imel prosilec ob oddaji vloge za vizum v Sloveniji prijavljeno prebivališče neprekinjeno že najmanj šest mesecev
 • Pristojbina v višini 75 EUR (plačljiva v gotovini ali s kartico Visa ali MasterCard)
 • natisnjen izvod tega seznama

___________________________________________________

Popolnost vloge

Vloga je popolna.

 • Da
 • Ne, manjkajo še zgoraj označeni podatki/dokumenti

Izjava v primeru nepopolnosti vloge:

Seznanjem sem bil, da je moja vloga nepopolna. Zavedam se, da lahko oddaja nepopolne vloge privede do zavrnitve vloge. Vlogo želim kljub temu oddati.

 

___________________________________________________

Kraj, datum, podpis

na začetek strani