Dobrodošli na straneh nemščega zunanjega ministrstva

Seznam dokumentov za oddajo vloge za izdajo vizuma za zaposlitev kot poklicni voznik v skladu s 1. odstavkom 19.c člena Zakona o prebivanju v povezavi s 1. odstavkom ali 2. odstavkom 24.a člena Uredbe o zaposlovanju

31.07.2023 - Članek

Za oddajo vloge je treba predložiti naslednje dokumente v originalu in eni kopiji:

 • v celoti izpolnjen in podpisan obrazec vloge
 • Formular "Dodatne informacije v zvezi z dosegljivostjo in zastopanjem"
 • novejša biometrična fotografija prosilca; fotografija ne sme biti natisnjena s pomočjo računalnika
 • potni list prosilca; potni list mora vsebovati še najmanj dve prazni strani in mora biti veljaven še najmanj eno leto; predložiti je treba originalni potni list kot tudi eno fotokopijo strani v potnem listu s podatki/s fotografijo in tistih strani v potnem listu, na katerih se nahajajo dovoljenja za prebivanje v Nemčiji; veleposlaništvo med obravnavo vloge potnega lista ne zadrži 
 • aktualno dovoljenje za prebivanje v Sloveniji (v obliki izkaznice) prosilca in po možnosti tudi – če obstajajo – fotokopijo predhodnih dovoljenj za prebivanje v Sloveniji
 • potrdilo o prijavi prebivališča v Sloveniji (potrdilo o prejšnjih začasnih prebivališčih/začasnih naslovih v tujini); iz potrdila mora biti razvidno, da je imel prosilec ob oddaji vloge za vizum v Sloveniji prijavljeno prebivališče neprekinjeno že najmanj šest mesecev
 • izjavo o zaposlitvi, ki jo izpolni delodajalec v Nemčiji (Če ima zadevna oseba že vozniško dovoljenje EU ali EGP ustrezne kategorije ter osnovno kvalifikacijo ali pospešeno osnovno kvalifikacijo v skladu z Direktivo (EU) 2022/2561, mora delodajalec to izrecno potrditi v izjavi.)
 • Priloga C, ki jo izpolni delodajalec v Nemčiji
 • Poduk v skladu s 4a. točko 2. odstavka 18. člena Zakona o prebivanju – v primeru, da obstaja konkretna ponudba za zaposlitev
 • Podroben življenjepis prosilca v nemškem jeziku, vključno s podatki o krajih in obdobjih bivanja, o šolanju, univerzitetnem in poklicnem izobraževanju ter poklicnih dejavnostih (delodajalec z naslovom; obdobje zaposlitve)
 • Ob uporabi 2. odstavka 24.a člena Uredbe o zaposlovanju (če oseba še nima vozniškega dovoljenja EU ali EGP ustrezne kategorije, vendar je v Sloveniji že pridobila osnovno kvalifikacijo):
  • Veljavno dovoljenje za vožnjo tovornih vozil ali avtobusov (vozniško dovoljenje) s priloženim prevodom v nemški jezik
  • Spričevalo o opravljenem preizkusu znanja za pridobitev temeljnih kvalifikacij, izdano s strani Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije, Komisije za opravljanje preizkusa znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti voznikov v skladu z Direktivo 2003/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2003 z overjenim prevodom v nemščino; spričevalo, ki ga izdala slovenska avtošola, samo po sebi ne zadošča. 
  • veljavno slovensko izkaznico o vozniških kvalifikacijah z overjenim prevodom v nemščino
  • Pogodba o zaposlitvi, ki zavezuje k sodelovanju pri ukrepih za pridobitev vozniškega dovoljenja in zahtevane kvalifikacije v skladu s 1. odstavkom 24.a člena Uredbe o zaposlovanju (alternativno lahko delodajalec pod točko 7.4 izjave o delovnem razmerju, ki mora veljati za čas trajanja ukrepa za pridobitev vozniškega dovoljenja in/ali kvalifikacije, potrdi izpolnjevanje določb 1. in 2. točke 2. odstavka 24.a člena Uredbe o zaposlovanju oziroma predstavi strukturo zaposlitve);
  • v izjavi, navedeni pod točko 4, mora delodajalec pod točko 7.4 med drugim navesti naslednje: "Delodajalec in delojemalec sta seznanjena, da je treba tuje vozniško dovoljenje delojemalca v šestih mesecih po pridobitvi stalnega prebivalšča delojemalca v Nemčiji zamenjati za nemško vozniško dovoljenje. - Der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer haben Kenntnis davon, dass die ausländische Fahrerlaubnis des Arbeitnehmers innerhalb von sechs Monaten nach Wohnsitznahme des Arbeitsnehmers in Deutschland in eine deutsche Fahrerlaubnis umgeschrieben werden muss." 
 • Ob uporabi 2. odstavka 24.a člena Uredbe o zaposlovanju (če oseba nima niti vozniškega dovoljenje EU ali EGP ustrezne kategorije niti ni pridobila osnovne kvalifikacije v državi članici EU/EGP):
  • Veljavno dovoljenje za vožnjo tovornih vozil ali avtobusov (vozniško dovoljenje) s priloženim prevodom v nemški jezik
  • Dodatna izjava o delovnem razmerju, ki jo izpolni delodajalec v Nemčiji za druga dela in naloge v času trajanja ukrepa za pridobitev vozniškega dovoljenja in/ali kvalifikacije
  • Pogodba o zaposlitvi, ki zavezuje k sodelovanju pri ukrepih za pridobitev vozniškega dovoljenja in zahtevane kvalifikacije v skladu s 1. odstavkom 24.a člena Uredbe o zaposlovanju (alternativno lahko delodajalec pod točko 7.4 izjave o delovnem razmerju, ki mora veljati za čas trajanja ukrepa za pridobitev vozniškega dovoljenja in/ali kvalifikacije, potrdi izpolnjevanje določb 1. in 2. točke 2. odstavka 24.a člena Uredbe o zaposlovanju oziroma predstavi strukturo zaposlitve)
  • Informacije o načrtovanih ukrepih za pridobitev vozniškega dovoljenja in kvalifikacij, zahtevanih v skladu s 1. odstavkom 24.a člena Uredbe o zaposlovanju, npr. potrdilo o prijavi na tečaj ali pogodba o usposabljanju v šoli vožnje v Nemčiji 
 • Če ste že dopolnili 45 let: Dokazila o zagotovljenih pokojninskih prejemkih v skladu z 2. odstavkom 1. člena Uredbe o zaposlovanju
 • dodatna izjava prosilca v izogib vzporednim postopkom​​​​​​​
 • Pristojbina v višini 75 EUR (plačljiva v gotovini ali s kartico Visa ali MasterCard)
 • natisnjen izvod tega seznama

___________________________________________________

Popolnost vloge

Vloga je popolna.

 • Da
 • Ne, manjkajo še zgoraj označeni podatki/dokumenti

Izjava v primeru nepopolnosti vloge:

Seznanjem sem bil, da je moja vloga nepopolna. Zavedam se, da lahko oddaja nepopolne vloge privede do zavrnitve vloge. Vlogo želim kljub temu oddati.

 

___________________________________________________

Kraj, datum, podpis

na začetek strani