Dobrodošli na straneh nemščega zunanjega ministrstva

Seznam dokumentov za oddajo vloge za izdajo vizuma za izvajanje storitev v Nemčiji v skladu z 19.c členom Zakona o prebivanju v povezavi z 21. členom Uredbe o zaposlovanju (tako imenovana uredba "Vander Elst")

06.07.2023 - Članek

Za oddajo vloge je treba predložiti naslednje dokumente v originalu in eni kopiji:

 • v celoti izpolnjen in podpisan obrazec vloge
 • Formular "Dodatne informacije v zvezi z dosegljivostjo in zastopanjem"
 • originalni potni list ter fotokopijo strani v potnem listu s podatki/s fotografijo in tistih strani v potnem listu, na katerih se nahajajo dovoljenja za prebivanje v Nemčiji; potni list mora vsebovati še najmanj dve prazni strani in mora biti veljaven še najmanj eno leto; veleposlaništvo med obravnavo vloge potnega lista ne zadrži;
 • novejšo biometrično fotografijo - fotografija ne sme biti natisnjena s pomočjo računalnika;
 • aktualno dovoljenje za prebivanje v Sloveniji (v obliki izkaznice) v originalu ter fotokopijo sprednje in zadnje strani dovoljenja; dovoljenje za prebivanje mora biti veljavno za celotno obdobje izvajanja storitve;
 • originalno evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja s fotokopijo sprednje in zadnje strani; kartica mora biti veljavna za celotno obdobje izvajanja storitve;
 • dokazilo podjetja, ki napotuje delavca na delo v tujino, o dejanski poslovni dejavnosti podjetja (= izvajalec storitev in delodajalec) v Sloveniji, npr. s predložitvijo obrazcev DDV-O za zadnjih 12 mesecev;
 • kopijo pogodbe o izvajanju storitev, sklenjeno med slovenskim podjetjem, ki napotuje delavca na delo v tujino, in podjetjem v Nemčiji kot naročnikom storitve;
 • potrdilo podjetja, ki napotuje delavca na delo v tujino, v katerem bodo navedeni med drugim naslednji podatki:
  • zaposlitev prosilca v skladu s predpisi; zadošča tudi predložitev pogodbe o zaposlitvi;
  • kratek opis storitve, ki se bo izvajala v Nemčiji, in konkretne dejavnosti prosilca;
  • predviden začetek in predviden zaključek projekta (izvajanja storitev) v Nemčiji;
  •  kraj v Nemčiji, kjer bo prosilec izvajal storitev ( polni naslov);
  • potrdilo, da prosilec med napotitvijo na delo prejema vsaj nemško minimalno plačo (12 EUR/uro)
 • izpis preteklih obdobij zavarovanja prosilca v Sloveniji, ki ga izda Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ); izpisek ob oddaji vloge ne sme biti starejši od enega meseca;
 • Pristojbina v višini 75 ali 90 EUR, odvisna od veljavnosti vizuma (plačljiva v gotovini ali s kartico Visa ali MasterCard)
 • natisnjen izvod tega seznama

___________________________________________________

Popolnost vloge

Vloga je popolna.

 • Da
 • Ne, manjkajo še zgoraj označeni podatki/dokumenti

Izjava v primeru nepopolnosti vloge:

Seznanjem sem bil, da je moja vloga nepopolna. Zavedam se, da lahko oddaja nepopolne vloge privede do zavrnitve vloge. Vlogo želim kljub temu oddati.

 

___________________________________________________

Kraj, datum, podpis

na začetek strani