Dobrodošli na straneh nemščega zunanjega ministrstva

V Nemčiji ne nameravam bivati dlje kot 90 dni.

Članek

Če želite v Nemčiji bivati do 90 dni v obdobju 180 dni (kratkotrajno bivanje), vizuma ne potrebujete. Državljani držav, navedeni v Prilogi I k 3. členu Uredbe (EU) 2018/1806, potrebujejo za vstop v Nemčijo brez vizuma ne samo veljavni nacionalni potni list, temveč tudi veljavno dovoljenje za prebivanje v Sloveniji.

Če pa nameravate v Nemčiji delati, potrebujete tudi za kratkotrajno bivanje načeloma vizum. Dodatne informacije so na voljo na naši spletni strani v razdelku „Dolgotrajno bivanje“. Iz vizumske obveznosti v primeru kratkotrajnega delovnega bivanje so izvzeti

  1. državljani države članice EU kot tudi državljani Islandije, Lihtenštajna, Norveške ali Švice.
  2. državljani ene od držav, navedenih v 1. odstavku 41. člena Uredbe o prebivanju. Ti državljani lahko vstopijo v Nemčijo brez vizuma, vendar morajo po vstopu v državo in pred začetkom opravljanja dela na pristojnem nemškem uradu za tujce zaprositi za dovoljenje za prebivanje.
na začetek strani