Dobrodošli na straneh nemščega zunanjega ministrstva

Točke, ki se jih preverja v zvezi z veljavnostjo nemškega vozniškega dovoljenja

06.04.2018 - FAQ

FAQ

V centralnem registru izdanih vozniških dovoljenj (ZFER), ki ga vodi Zvezni urad za motorna vozila, so zajeta vsa vozniška dovoljenja, izdana od 01.01.1999 dalje. Evropski sistem elektronske izmenjave podatkov o vozilih in vozniških dovoljenjih EUCARIS (European Car and Driving Licence Information System) omogoča slovenskim organom neposreden in takojšen spletni vpogled v podatke, zajete v centralnem registru izdanih nemških vozniških dovoljenj. – Prosimo, da pristojne slovenske službe po potrebi opozorite na postopek, ki ga predvideva EUCARIS.

Podatki o starih vozniških dovoljenjih, ki so bila izdana pred 01.01.1999, niso zajeti v centralnem registru izdanih vozniških dovoljenj. S temi podatki razpolaga samo urad za vozniška dovoljenja, ki je vozniško dovoljenje izdal, oz. sedanji krajevno pristojni urad za izdajo vozniških dovoljenj. V teh primerih morate sami vzpostaviti stik s pristojnim uradom za vozniška dovoljenja, ga prositi za izdajo potrdila s podatki o vašem vozniškem dovoljenju ter to potrdilo po prejemu predložiti pristojnim slovenskim organom.

Če je bilo udeležencu prometa odvzeto vozniško dovoljenje, so podatki o tem vpisani v register o sposobnosti za vožnjo (FAER, Fahreignungsregister). Informacije iz tega registra lahko pridobi samo zadevna oseba sama, torej samo vi. Vlogo za pridobitev informacij iz registra FAER lahko oddate prek spleta.

Podrobnejše informacije najdete na spletni strani Zveznega urada za motorna vozila (Kraftfahrt-Bundesamt, KBA).

Ali izpolnjujete pogoj in ste imeli ob izdaji vozniškega dovoljenja svoje običajno prebivališče v Nemčiji najmanj 185 dni, morate po potrebi dokazati s predložitvijo potrdila pristojnega nemškega urada o prijavi v register prebivalstva.

na začetek strani