Dobrodošli na straneh nemščega zunanjega ministrstva

Vozniška dovoljenja

žaromet zelenega avtomobila

žaromet zelenega avtomobila, © colourbox

01.12.2017 - Članek

Zamenjava nemškega vozniškega dovoljenja za slovensko vozniško dovoljenje

Če boste želeli vaše nemško vozniško dovoljenje pri pristojnem slovenskem organu zamenjati za slovensko vozniško dovoljenje, lahko pristojni slovenski organ v postopku zamenjave vozniškega dovoljenja po potrebi preveri, ali so podatki v vašem vozniškem dovoljenju še veljavni/točni in ali vam je bilo vozniško dovoljenje v preteklosti morda odvzeto.

Veleposlaništvo ni pooblaščeno za izdajo potrdil o veljavnosti nemških vozniških dovoljenj. Za izdajo tovrstnih potrdil so pooblaščeni izključno nemški Zvezni urad za motorna vozila (KBA, Kraftfahrt-Bundesamt) oz. lokalno pristojni nemški organi za izdajo vozniških dovoljenj.

Točke, ki se jih preverja v zvezi z veljavnostjo nemškega vozniškega dovoljenja

V kolikor bi morali v nemškem jeziku izdana potrdila in druge dokumente slovenskim organom predložiti v slovenskem jeziku, morate le-te prevesti sami ali jih dati v prevajanje prevajalki/prevajalcu.

Stara nemška vozniška dovoljenja je treba zamenjati 

Nemška vozniška dovoljenja, ko si bila izdana pred 19.01.2013, je treba zamenjati. Do kdaj točno mora biti vozniško dovoljenje zamenjano, je odvisno od tega, kdaj je bilo izdano dosedanje vozniško dovoljenje in koliko je star imetnik vozniškega dovoljenja. 

Podrobne informacije v nemškem jeziku so na voljo na spletni strani Zveznega ministrstva za digitalne zadeve in promet (BMDV).

Osebe, ki živijo v Sloveniji, morajo vlogo za zamenjavo dosedanjega nemškega vozniškega dovoljenja vložiti pri pristojnih slovenskih organih; nato bodo prejele novo slovensko vozniško dovoljenje. Zamenjava dosedanjega nemškega vozniškega dovoljenja za novo nemško vozniško dovoljenje za ta krog oseb ni mogoča.

na začetek strani