Dobrodošli na straneh nemščega zunanjega ministrstva

Pokojnina, izplačilo odškodnine

fotografija starejšega zakonskega para na sprehodu

fotografija starejšega zakonskega para na sprehodu, © colourbox.com

Članek

Potrdila o živetju v pokojninskih zadevah 

Če ste upravičeni do izplačila nemške pokojnine iz obveznega pokojninskega ali obveznega nezgodnega zavarovanja ter dodatnega pokojninskega zavarovanja, morate pod določenimi pogoji enkrat letno predložiti dokazilo o živetju. To se uredi redno skupaj z obvestilom o uskladitvi višine vaše pokojnine.

Če prejmete obvestilo o uskladitvi pokojnine brez obrazca potrdila o živetju in ponudbe za digitalno potrdilo o živetju, vam ni treba storiti ničesar!

Ozadje tega je, da so se pristojni organi v Nemčiji in slovenski organi dogovorili o izmenjavi podatkov, zato letna predložitev potrdila o živetju načeloma ni potrebna.

Če boste v prihodnje na potrdilu o živetju v del A1 vpisali svojo slovensko identifikacijsko številko (enotno matična številka občana - EMŠO), boste lahko v prihodnje sodelovali pri izmenjavi podatkov med nemškimi in slovenskimi organi in načeloma ne boste prejeli letnega potrdila o živetju.

Več informacij je na voljo tudi na:

Začetna stran Lebensbescheinigung (deutschepost.de) 

Za osebe, ki ne sodelujejo pri izmenjavi podatkov (npr. upravičenca do pokojnine pri izmenjavi podatkov ni mogoče poiskati), in za zelo stare osebe, stare 95 let in več, se še vedno zahteva dokazilo o živetju, in sicer v obliki obrazca ali z digitalnim dokazilom o živetju.

Več informacij o digitalnem dokazilu o živetju je na voljo tudi na:

Digitaler Lebensnachweis Gesetzliche Rente (deutschepost.de) 

Prosimo, upoštevajte, da lahko za potrditev potrdila o živetju obiščete tudi organe, ki niso nemška diplomatska predstavništva v tujini. V kraju svojega prebivališča lahko obiščete tudi naslednje organe:

  • vse organe, kot so policija, mestne oz. občinske uprave (upravne enote, uradi županov),
  • nosilce pokojninskega zavarovanja, zdravstvene zavarovalnice,
  • finančne institucije,
  • župnijske urade, rabinate,
  • bolnišnice, Rdeči križ, poliklinike,
  • notarje.

Za pridobitev potrdila o živetju z namenom predložitve pokojninski zavarovalnici se, prosimo, v času uradnih ur za obiskovalce osebno obrnite na Nemško veleposlaništvo v Ljubljani. Rezervirajte termin za obisk na spodnji povezavi:

Sistem za dodeljevanje terminov veleposlaništva v Ljubljani

Na veleposlaništvu se morate zglasiti osebno. S seboj prinesite veljaven uradni osebni dokument s fotografijo (potni list, osebno izkaznico). Če se zaradi zdravstvenih razlogov na veleposlaništvu ne morete zglasiti osebno, lahko to namesto vas stori oseba, ki ji zaupate. V tem primeru se na na hrbtni strani potrdila o živetju v delu C1 zahteva aktualno zdravniško potrdilo (ne sme biti starejše od 48 ur).

Izdaja potrdila o živetju za namene pokojnine ali upokojitve je brezplačna (izjeme: poklicne pokojnine, dodatne pokojnine, npr. iz zasebnega pokojninskega zavarovanja ali tuje pokojnine: za to obstaja vnaprej pripravljen obrazec, pristojbina znaša 34,10 EUR).

Izplačilo odškodnin za nacistične krivice 

Za izplačilo odškodnin nežidovskim žrtvam nacističnega preganjanja v Vzhodni Evropi velja naslednje: 

Žrtve nacističnega preganjanja, ki nimajo nemškega državljanstva, lahko prejmejo enkratno izplačilo v višini 2.556,- evrov, če doslej niso prejele še nobene odškodnine iz nemških virov (npr. splošni sporazumi, fundacije, pobuda Hirsch-Initiative) in izpolnjujejo oba naslednja pogoja: 

  1. Vlagatelj mora izpolnjevati pogoje direktive za nežidovske žrtve v skladu s 4. členom Direktive nemške zvezne vlade o dodelitvi sredstev žrtvam nežidovskega porekla za še posebej hude krivice, prizadejane posameznikom, v okviru izplačila odškodnin z dne 26. avgusta 1981 v različici z dne 7. marca 1988 (WDF, Wiedergutmachungsdispositionsfonds)

    in
  2. sam mora biti žrtev nacističnega preganjanja v smislu 1. člena Zveznega zakona o odškodninah (BEG, Bundesentschädigungsgesetz). To pomeni, da je moral biti zaradi političnega nasprotovanja nacističnemu režimu ali zaradi svoje rasne ali verske pripadnosti ali svojega prepričanja preganjan kot žrtev nacističnega nasilja in je zato osebno utrpel hude zdravstvene posledice. 

Zahtevke za izplačilo odškodnino se lahko vloži pri Generalnem Direktoratu za Carino. Naslov se glasi: 

Generalzolldirektion
DII.C.22.25
Service-Center Köln
- Versorgung -
Josef-Lammerting-Allee 24-34
50933 Köln
DW: +49 (0) 228 303 - 26774
Fax: +49 (0) 228 303 - 99268
E-Mail: sc-koeln.gzd@zoll.bund.de
De-Mail: DIIC2.gzd@zoll.de-mail.de

na začetek strani