Dobrodošli na straneh nemščega zunanjega ministrstva

Pokojnina, izplačilo odškodnine

fotografija starejšega zakonskega para na sprehodu

fotografija starejšega zakonskega para na sprehodu, © colourbox.com

Članek

Potrdila o živetju v pokojninskih zadevah 

Za pridobitev potrdila se mora prejemnica/prejemnik pokojnine vedno osebno zglasiti na pristojnem uradu in ob obisku predložiti svoj veljavni potni list ali osebno izkaznico. 

Potrdilo je mogoče pridobiti pri katerem koli slovenskem uradu oz. organu, ki ima uradni žig, kot so na primer mestne- ali občinske uprave, policija, notarji ali Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, pa tudi na veleposlaništvu. 

Če želite izdajo potrdila s strani veleposlaništva, je potrebna predhodna rezervacija termina preko terminskega sistema veleposlaništva.

Izdaja potrdil o živetju je v primeru pokojnine iz nemškega obveznega pokojninskega zavarovanja,v primeru plačila odškodnine ter v primeru pokojnine iz obveznega pokojninskega zavarovanja države članice EU ali EGR brezplačna.

Za pridobitev potrdil o živetju v primeru poklicne ali zasebne oz. dodatne pokojnine se plača pristojbina (34,07 EUR). 

Izplačilo odškodnin za nacistične krivice 

Za izplačilo odškodnin nežidovskim žrtvam nacističnega preganjanja v Vzhodni Evropi velja naslednje: 

Žrtve nacističnega preganjanja, ki nimajo nemškega državljanstva, lahko prejmejo enkratno izplačilo v višini 2.556,- evrov, če doslej niso prejele še nobene odškodnine iz nemških virov (npr. splošni sporazumi, fundacije, pobuda Hirsch-Initiative) in izpolnjujejo oba naslednja pogoja: 

  1. Vlagatelj mora izpolnjevati pogoje direktive za nežidovske žrtve v skladu s 4. členom Direktive nemške zvezne vlade o dodelitvi sredstev žrtvam nežidovskega porekla za še posebej hude krivice, prizadejane posameznikom, v okviru izplačila odškodnin z dne 26. avgusta 1981 v različici z dne 7. marca 1988 (WDF, Wiedergutmachungsdispositionsfonds)

    in
  2. sam mora biti žrtev nacističnega preganjanja v smislu 1. člena Zveznega zakona o odškodninah (BEG, Bundesentschädigungsgesetz). To pomeni, da je moral biti zaradi političnega nasprotovanja nacističnemu režimu ali zaradi svoje rasne ali verske pripadnosti ali svojega prepričanja preganjan kot žrtev nacističnega nasilja in je zato osebno utrpel hude zdravstvene posledice. 

Zahtevke za izplačilo odškodnino se lahko vloži pri Generalnem Direktoratu za Carino. Naslov se glasi: 

Generalzolldirektion
DII.C.22.25
Service-Center Köln
- Versorgung -
Josef-Lammerting-Allee 24-34
50933 Köln
DW: +49 (0) 228 303 - 26774
Fax: +49 (0) 228 303 - 99268
E-Mail: sc-koeln.gzd@zoll.bund.de
De-Mail: DIIC2.gzd@zoll.de-mail.de

na začetek strani