Dobrodošli na straneh nemščega zunanjega ministrstva

Veleposlanik Pollmann in veleposlanica Kauther sta akreditirana

28.07.2020 - Galerija

27. julija 2020 sta nemški veleposlanik gospod Adrian Pollmann in nemška veleposlanica gospa Natalie Kauther slovesno predala poverilni pismi slovenskemu predsedniku Borutu Pahorju.

27. julija 2020 sta veleposlanik gospod Adrian Pollmann in veleposlanica gospa Natalie Kauther slovesno predala poverilni pismi slovenskemu predsedniku Borutu Pahorju. S tem sta sedaj oba akreditirana kot nemška veleposlanika v Sloveniji. Veleposlanik Pollmann in veleposlanica Kauther sta poročena in si funkcijo veleposlanika delita po modelu delitve delovnega mesta.

 

Veleposlanik Pollmann bo funkcijo veleposlanika nastopil prvi. Čez osem mesecev bo vodenje veleposlaništva prevzela veleposlanica Kauther. Par se bo nato na položaju zamenjal vsakih osem mesecev - premiera za nemške veleposlanike, s katero želi nemško ministrstvo za zunanje zadeve doseči boljšo združljivost družine in diplomatskega poklica.

 

Nemški veleposlanik je v tujini osebni predstavnik nemškega predsednika pri tujem voditelju države. Za nastop funkcije veleposlanika v tujini je potrebnih več korakov:

  • O zasedbi veleposlaniških mest najprej odloča vlada Zvezne republike Nemčije na predlog nemškega ministrstva za zunanje zadeve.
  • K tej odločitvi se pridobi soglasje nemškega predsednika.
  • Nemško ministrstvo za zunanje zadeve prosi državo sprejemnico, da poda svoje soglasje k imenovanju diplomata za veleposlanika - tako imenovani agrema.
  • Po podelitvi agremaja nemški predsednik imenuje imenovano osebo za veleposlanika in podpiše ustrezno poverilno pismo.
  • Veleposlanik preda poverilno pismo predsedniku države sprejemnice. To dejanje, imenovano akreditacija, mu omogoča, da nastopi funkcijo veleposlanika in začne opravljati naloge veleposlanika v državi sprejemnici.

 

 

Veleposlanik Pollmann in veleposlanica Kauther sta akreditirana

na začetek strani